Hoito- ja hoivapalvelu Taru Koskivuori

Yrityksen perustaja sairaanhoitaja Taru Koskivuori on hoivapalvelutyön edelläkävijä, jolla on pitkä ja laaja kokemus hoito- ja hoivatyöstä. Hän oli nähnyt tarpeen asiakkaan kotiin tuotettavalle sydämelliselle hoivapalvelutyölle jo ennen yrityksen perustamista. Yritys on palvellut asiakkaitaan täydellä sydämellä jo vuodesta 1997.

Vuonna 2020 yritys koki sukupolven vaihdoksen Taru Koskivuoren antaessa yrityksen poikansa Roope Jokisen hoidettavaksi. Toimitusjohtajana Roope jatkaa yrityksen pyörittämistä samalla sydämellisellä ideologilla äitinsä jalanjäljillä.

Asiakkaan hyvinvointi, kiireettömyys, yksilöllinen hoiva ja luotettavuus ovat asiakastyömme keskiössä. Palveluihin kuuluvat laaja-alaisesti erilaiset hoito- ja hoivapalvelut mm. kotihoito, lastenhoito, terveydentilanseuranta, asiointi ja avustuspalvelut, siivous- ja pihatyöt, sekä lisäksi kodin pienet muutostyöt. Asiakastyössä pyrimme omahoitajaperiaatteeseen eli asiakkaan luona käy sama työntekijä tai tiimi.

Hoito- ja hoivapalvelumme toiminta-alue on Kangasala, Tampere, Hämeenkyrö ja ympäristökunnat.

Arvomme

Yrityksemme toimintaperiaatteena on, että palvelun lähtökohtana toimii asiakkaan yksilöllinen tarve. Toimintaperiaatteena on myös antaa luottamuksellista, laadukasta ja turvallista hoitoa, hoivaa ja palvelua asiakkaille yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

1. Asiakaslähtöisyys

Meille on tärkeää asiakkaan kunnioittava ja kokonaisvaltainen kohtaaminen, ja kiinnitämme erityistä huomiota vuorovaikutukseen. Toimimme aina asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Pyrimme edesauttamaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja kohentamista, ja tukemaan asiakkaan elämänlaatua.

2. Ammatillisuus

Ammatillisuus, vahva ammattitaito ja luotettavuus ovat keskiössä asiakastyössä. Yrityksen työntekijöillä on pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus liittyen hoivapalveluihin sekä muiden palveluiden osalta oma alansa koulutus ja vaadittava ammattitaito.

3. Luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus on tärkeä arvo luottamukseen perustuvassa asiakastyössä. Haluamme tarjota asiakkaille vastuullista, luotettavaa ja turvallista palvelua sekä noudatamme vaitiolovelvollisuutta.

4. Yksilöllisyys

Haluamme antaa sydämellistä, ihmisläheistä ja yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, huomioiden asiakkaan kokonaistilanne.

Kysy yrityksestä tai sen palveluista

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Palvelun tilaus ja laskutus

Palveluihin liittyen, esimerkiksi palvelun tilaus ja laskutusasioissa, teitä palvelee yrityksen toimiston asiakaspalvelu:
050 339 4394
asiakaspalvelu@hoitojahoivapalvelu.fi

Toiminanvastaava
Sari Kantonen
050 339 4394
sari.kantonen@hoitojahoivapalvelu.fi

Toimistovastaava / Laskutus
Hanna Keulas
050 470 1713
hanna.keulas@hoitojahoivapalvelu.fi

Toimitusjohtaja
Roope Jokinen
040 577 9201
roope.jokinen@hoitojahoivapalvelu.fi

Vastaava sairaanhoitaja
Sanna Iso-Mustajärvi
050 470 2055
sanna.isomustajarvi@hoitojahoivapal-velu.fi

Laboratorio ajanvaraus:
050 364 5674 / 050 470 2055
hoivalabra@hoitojahoivapalvelu.fi

YLÖS