Hoito- ja hoivapalvelu Taru Koskivuori

Yrityksen perustaja sairaanhoitaja Taru Koskivuori on hoivapalvelutyön edelläkävijä, jolla on pitkä ja laaja kokemus hoito- ja hoivatyöstä. Hän on nähnyt tarpeen asiakkaan kotiin tuotettavalle hoivapalvelutyölle jo matkan päästä, ja yritys on palvellut asiakkaitaan täydellä sydämellä jo vuodesta 1997.

Asiakkaan hyvinvointi, kiireettömyys, yksilöllinen hoiva ja luotettavuus ovat asiakastyömme keskiössä. Yrityksemme palveluihin kuuluvat laaja-alaisesti erilaiset hoito- ja hoivapalvelut mm. kotihoito, lastenhoito, terveydentilanseuranta, asiointi ja avustuspalvelut sekä siivous- ja pihatyöt ja. Asiakastyössä pyrimme omahoitajaperiaatteeseen eli asiakkaan luona käy sama työntekijä tai tiimi.

Hoito- ja hoivapalvelumme toiminta-alue on Kangasala, Tampere ja ympäristökunnat.

Arvomme

Yrityksemme toimintaperiaatteena on, että palvelun lähtökohtana toimii asiakkaan yksilöllinen tarve. Toimintaperiaatteena on myös antaa luottamuksellista, laadukasta ja turvallista hoivaa ja palvelua asiakkaille yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

1. Asiakaslähtöisyys

Meille on tärkeää asiakkaan kunnioittava ja kokonaisvaltainen kohtaaminen, ja kiinnitämme erityistä huomiota vuorovaikutukseen. Toimimme aina asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Pyrimme edesauttamaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja kohentamista, ja tukemaan asiakkaan elämänlaatua.

2. Ammatillisuus

Ammatillisuus, vahva ammattitaito ja luotettavuus ovat keskiössä asiakastyössä. Yrityksen työntekijöillä on pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus liittyen hoivapalveluihin sekä muiden palveluiden osalta oma alansa koulutus ja vaadittava ammattitaito.

3. Luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus on tärkeä arvo luottamukseen perustuvassa asiakastyössä. Haluamme tarjota asiakkaille vastuullista, luotettavaa ja turvallista palvelua sekä noudatamme vaitiolovelvollisuutta.

4. Yksilöllisyys

Haluamme antaa ihmisläheistä ja yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa huomioiden asiakkaan kokonaistilanne.

Kysy yrityksestä tai sen palveluista

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Palvelun tilaus ja laskutus

Palveluihin liittyen, esimerkiksi palvelun tilaus ja laskutusasioissa, teitä palvelee yrityksen toimiston asiakaspalvelu:

Toimisto:
Asiakaspalvelu ja henkilöstövastaava
Hanna Uotila
050 339 4394
asiakaspalvelu@hoitojahoivapalvelu.fi

Asiakas- ja henkilöstökoordinaattori
Sari Kantonen
050 4701713
sari.kantonen@hoitojahoivapalvelu.fi

Varatoimitusjohtaja
Roope Jokinen
040 5779201
roope.jokinen@hoitojahoivapalvelu.fi

Hoivalabra:
Sairaanhoitaja
Rosa Roivainen
046 921 4085
hoivalabra@hoitojahoivapalvelu.fi

TOP